Trúng mùa được giá, nông dân khẩn trương thu hoạch để tránh rủi ro do thời tiết

Lúa trúng mùa và được giá, nông dân tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương tập trung thu hoạch vụ hè thu để tránh rủi ro khó lường về thời tiết.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews