Tài liệu

Số hiệuTênCơ quan ban hànhNgày ban hànhDownload Linkvan-ban-phap-luat_hfilternam_ban_hanh_hfilter
12/2021/TT-BYTThông tư số 12/2021/TT-BYT của Bộ Y tếBộ Y tế06/09/2021

Tải xuống

thong-tu2021
43/2017/NĐ-CPNghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về nhãn hàng hóaChính phủ14/04/2017

Tải xuống

nghi-dinh2017
111/2021/NĐ-CPNghị định số 111/2021/NĐ-CP quy định nội dung ghi trên nhãn hàng hóaChính phủ09/12/2021

Tải xuống

nghi-dinh2021
46/2007/QĐ-BYTQĐ 46/2007 Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩmBộ Y tế19/12/2007

Tải xuống

quyet-dinh2007
15/2018/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨMChính phủ02/02/2018

Tải xuống

nghi-dinh2005 2018
55/2010/QH12LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM – 55/2010/QH12Quốc hội17/06/2010

Tải xuống

luat2010
09/VBHN-BYTVĂN BẢN HỢP NHẤT 09/VBHN-BYT NĂM 2019 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨMBộ Y tế04/04/2019

Tải xuống

nghi-dinh2019