Tài liệu

Số hiệuTênCơ quan ban hànhNgày ban hànhDownload Linkvan-ban-phap-luat_hfilternam_ban_hanh_hfilter
Mẫu số 12: Đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch

Tải xuống

luat2018
Mẫu số 13: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

Tải xuống

luat2020
38/2018/TT-BNNPTNTThông tư 38 an toàn thực phẩm – quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sảnBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25/12/2018

Tải xuống

thong-tu2018
38/2012/NĐ-CPNghị định 38 an toàn thực phẩm, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩmChính phủ25/04/2012

Tải xuống

nghi-dinh2012
30/2012/TT-BYTThông tư 30 an toàn thực phẩm – Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phốBộ Y Tế15/12/2012

Tải xuống

thong-tu2012
48/2015/TT-BYTThông tư 48 an toàn thực phẩm – quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tếBộ Y Tế01/12/2015

Tải xuống

thong-tu2015
47/2014/TT-BYTThông tư 47 an toàn thực phẩm – Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uốngBộ y tế11/12/2014

Tải xuống

thong-tu2014
45/2014/TT-BNNPTNTThông tư 45 về an toàn thực phẩm – Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn03-12-2014

Tải xuống

thong-tu2014
32/2023/TT-BYTThông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy định chi tiết về Luật Khám bệnh, chữa bệnhBộ Y tế31/12/2023

Tải xuống

thong-tu2023
29/2023/TT-BYTThông tư 29/2023/TT-BYT Quy định mới về ghi thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩmBộ Y tế30/12/2023

Tải xuống

thong-tu2023
TCVN 7043:2013Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7043:2013 về RƯỢU TRẮNGBộ Khoa học và Công nghệ

Tải xuống

tieu-chuan-quoc-gia-tcvn2013
69/2018/NĐ-CPNghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thươngChính phủ15-05-2018

Tải xuống

nghi-dinh2018
115/2018/NĐ-CPNghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmChính phủ04-09-2018

Tải xuống

nghi-dinh2018
6-1: 2010/BYTQCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chaiBộ Y Tế02/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
49/2015/TT-BYTThông tư số 49/2015/TT-BYT quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá.Bộ Y tế11-12-2015

Tải xuống

thong-tu2015
48/2015/TT-BYTThông tư 48/2015/TT-BYT kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tếBộ Y Tế01-12-2015

Tải xuống

thong-tu2015
18/2019/TT-BYTThông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (gmp) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏeBộ Y Tế17/07/2019

Tải xuống

thong-tu2019
02/2023/TT-BKHĐTThông tư 02/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐTBộ Kế hoạch và Đầu tư18-04-2023

Tải xuống

thong-tu2023
TCVN7030:2002TCVN 7030 : 2002 – Sữa chua – Tiêu chuẩn Việt Nam về sữa chuaBộ Khoa học và Công nghệ30/10/2002

Tải xuống

tieu-chuan-quoc-gia-tcvn2002
QCVN 4-30:2020/BYTQCVN 4-30:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm AlitamBộ Y tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
QCVN 4-29:2020/BYTQCVN 4-29:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm SucraloseBộ Y Tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
QCVN 4-28:2020/BYTQCVN 4-28:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Natri saccharinBộ Y Tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
QCVN 4-27:2020/BYTQCVN 4-27:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Kali saccharinBộ Y Tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
QCVN 4-26:2020/BYTQCVN 4-26:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm Calci saccharinBộ Y tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
QCVN 4-25:2020/BYTQCVN 4-25:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri cyclamateBộ Y tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
QCVN 4-24:2020/BYTQCVN 4-24:2020/BYT – Phụ gia thực phẩm Calci cyclamatBộ Y tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
672/QĐ-BKHCNTiêu chuẩn quốc gia TCVN 5107:2018 về Nước mắm (năm 2018)Bộ Khoa học và Công nghệ28- 3- 2018

Tải xuống

tieu-chuan-quoc-gia-tcvn2018
14/2022/TT-BYTThông tư số 14/2022/TT-BYT của Bộ Y tế: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hànhBộ Y tế06-12-2022

Tải xuống

thong-tu2022
117/2020/NĐ-CPNghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tếChính phủ28-09-2020

Tải xuống

nghi-dinh2020
19/2012/TT-BYTThông tư số 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế: Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩmBộ Y tế09-11-2012

Tải xuống

thong-tu2012
43/2014/TT-BYTThông tư số 43/2014/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định về quản lý thực phẩm chức năngBộ Y tế24-11-2014

Tải xuống

thong-tu2014
14/2011/TT-BYTThông tư 14/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩmBộ Y tế01/04/2011

Tải xuống

thong-tu2011
25/2018/TT-BYTThông tư 25/2018/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.Bộ Y Tế28/09/2018

Tải xuống

thong-tu2018
178/2013/NĐ-CPNghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩmChính phủ14-11-2013

Tải xuống

nghi-dinh2013
24/2019/TT-BYTThông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩmBộ Y Tế30/08/2019

Tải xuống

thong-tu2019
25/2019/TT-BYTThông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tếBộ Y Tế30/8/2019

Tải xuống

thong-tu2019
05/2019/TT-BKHCNThông tư 05/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 43/2017/nđ-cp ngày 14 tháng 4 năm 2017 của chính phủ về nhãn hàng hóaBộ Khoa Học Và Công Nghệ26/06/2019

Tải xuống

thong-tu2019
4-14:2010/BYTQCVN 4-14:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loạiBộ Y Tế22/12/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
4-12:2010/BYTQCVN 4-12:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quảnBộ Y Tế22/12/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
4 – 13 : 2010/BYTQCVN 4-13:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhBộ Y Tế22/12/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
50/2016/TT-BYTThông tư 50/2016/TT-BYT Quy định mức tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩmBộ Y Tế30/12/2016

Tải xuống

thong-tu2016
108/2011/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH 108/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CỦA SINH VẬT BIẾN ĐỔI GENChính phủ30/11/2011

Tải xuống

nghi-dinh2011
69/2010/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH 69/2010/NĐ-CP VỀ AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN, MẪU VẬT DI TRUYỀN VÀ SẢN PHẨM CẢU SINH VẬT BIẾN ĐỔI GENChính phủ21/06/2010

Tải xuống

nghi-dinh2010
6-2:2010/BYTQCVN 6-2:2010/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồnBộ Y Tế02/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
6-3:2010/BYTQCVN 6-3:2010/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồnBộ Y Tế03/06/2010

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2010
88/2002/TT-BTCThông tư 88/2002/TT-BTC quy định chế độ thu , nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số , mã vạchBộ tài chính02/10/2002

Tải xuống

thong-tu2002
232/2016/TT-BTCThông tư 232/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu , nộp , quản lý và sử dụng phí cấp mã số mã vạchBộ tài chính11/11/2016

Tải xuống

thong-tu2016
10/2010/QĐ-TTGQuyết định số 10/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm , hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩuChính phủ10/02/2010

Tải xuống

quyet-dinh2010
06/2011/TT-BYTThông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩmBộ Y Tế25/01/2011

Tải xuống

thong-tu2011
5026/QĐ-BYQuyết định áp dụng cơ chế 01 cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chínhBộ Y Tế25/10/2019

Tải xuống

quyet-dinh2019
31/2020/TT/BYTThông tư 31/2020/TT/BYT 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩmBộ Y Tế31/12/2020

Tải xuống

quy-chuan-ky-thuat-viet-nam-qcvn2020
12/2021/TT-BYTThông tư số 12/2021/TT-BYT của Bộ Y tếBộ Y tế06/09/2021

Tải xuống

thong-tu2021
43/2017/NĐ-CPNghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về nhãn hàng hóaChính phủ14/04/2017

Tải xuống

nghi-dinh2017
111/2021/NĐ-CPNghị định số 111/2021/NĐ-CP quy định nội dung ghi trên nhãn hàng hóaChính phủ09/12/2021

Tải xuống

nghi-dinh2021
46/2007/QĐ-BYTQĐ 46/2007 Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩmBộ Y tế19/12/2007

Tải xuống

quyet-dinh2007
15/2018/NĐ-CPNGHỊ ĐỊNH 15/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨMChính phủ02/02/2018

Tải xuống

nghi-dinh2005 2018
55/2010/QH12LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM – 55/2010/QH12Quốc hội17/06/2010

Tải xuống

luat2010
09/VBHN-BYTVĂN BẢN HỢP NHẤT 09/VBHN-BYT NĂM 2019 HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨMBộ Y tế04/04/2019

Tải xuống

nghi-dinh2019