Thông tư 48 an toàn thực phẩm – quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Tên tài liệu
Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Số hiệu 48/2015/TT-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Ngày ban hành
01/12/2015
Ngày có hiệu lực
15/01/2016
Loại văn bản
Thông tư
Người ký
Nguyễn Thanh Long
Trích yếu
Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Tải xuống