Cụ thể, lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G, số lô sản phẩm: HAB30#, Hạn dùng: 06 2027, Số phiếu công bố: 167647/22/CBMP-QLD; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tứ Phương (địa chỉ: 14B đường 71, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Nhà sản xuất: Barros Laboratories Pty Ltd – Australia.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi, tiêu hủy kem đánh răng có công thức không đúng hồ sơ công bố
Cục Quản lý dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy kem đánh răng có công thức không đúng hồ sơ công bố. Ảnh: internet

Do vậy, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm, tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, buộc Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tứ Phương phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý dược trước ngày 15/7/2024.

=> Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm White Glo Extra Strength Whitening Toothpaste-Coffee & Tea Drinkers Formula 150G không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả về Cục Quản lý dược trước ngày 30/7/2024

Xem thêm: Thủ tục công bố sản phẩm kem đánh răng năm 2024