Trên đây một số chỉ tiêu kiểm nghiệm tham khảo cho sản phẩm nấm. Tuy nhiên, quý doanh nghiệp cần lưu ý rằng các chỉ tiêu này có thể được điều chỉnh hoặc tùy chỉnh tùy theo đặc điểm cụ thể của từng sản phẩm nấm các loại.

4. Quy trình kiểm nghiệm nấm

Để thực hiện kiểm nghiệm nấm, các doanh nghiệp cần tiến hành việc chuẩn bị sản phẩm mẫu và thực hiện quy trình kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm này, sau khi nhận được, sẽ được sử dụng để đánh giá sản phẩm đó dựa trên các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để công bố sản phẩm hay không,

Lưu ý rằng: để đảm bảo sản phẩm nấm đáp ứng tính an toàn và chất lượng, các doanh nghiệp cần thực hiện việc kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được BỘ Y TẾ công nhận.

Xem thêm: Danh sách các cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

5. Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm nấm là bao lâu?

– Phụ thuộc theo từng chỉ tiêu kiểm nghiệm sẽ có thời gian khác nhau

– Thời gian kiểm nghiệm nấm trung bình là 05 – 07 ngày làm việc.

6. Lợi ích khi doanh nghiệp kiểm nghiệm thực phẩm

Kiểm nghiểm an toàn thực phẩm nấm sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích khác nhau, cụ thể như:

  • Có được phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP để bổ sung vào hồ sơ công bố sản phẩm khi doanh nghiệp thực hiện tự công bố sản phẩm nấm theo quy định
  • Việc kiểm nghiệm nấm đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và xây dựng uy tín cho thương hiệu sản phẩm.
  • Xác định và xây dựng các chỉ tiêu công bố sản phẩm;
  • Đánh giá nguyên liệu đầu vào và đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm, từ đó có khả năng xác định kịp thời các rủi ro và thực hiện các biện pháp điều chỉnh và khắc phục.
  • Kiểm nghiệm nấm còn giúp cho doanh nghiệp tìm ra giải pháp tối ưu hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm
  • Tạo lòng tin và sự uy tín đối với người tiêu dùng về sản phẩm đã được qua kiểm nghiệm, cung cấp một lợi thế cạnh tranh trong thị trường cạnh tranh

Dịch vụ kiểm nghiệm nấm tại congbosanpham.com.vn

Tùy thuộc vào từng loại sản phẩm cụ thể, yêu cầu về lượng mẫu sẽ khác nhau. Khi bạn sử dụng dịch vụ kiểm nghiệm nấm tại congbosanpham.com.vn, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp của bạn, Tùy chỉnh các chỉ tiêu kiểm nghiệm cho sản phẩm nấm của bạn, hướng dẫn về việc thu thập mẫu cần thiết để kiểm tra. Sau đó, quá trình kiểm nghiệm sẽ được tiến hành và kết quả sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp của bạn trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo tính thuận tiện và nhanh chóng cho bạn. Chi tiết cụ thể như sau:

  • Tư vấn và đề xuất các chỉ tiêu kiểm nghiệm phù hợp với sản phẩm nấm, đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn.
  • Thu thập mẫu sản phẩm từ địa điểm của bạn và gửi chúng đến phòng kiểm nghiệm.
  • Kiểm tra và theo dõi quá trình kiểm nghiệm, sau đó so sánh kết quả với các quy chuẩn để xác định sự đáp ứng hoặc không đáp ứng của sản phẩm.
  • Nhận kết quả gốc và chuyển giao chúng cho bạn tại nơi bạn yêu cầu.

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua bài viết này, sẽ giúp quý doanh nghiệp có thêm kiến thức và thông tin hữu ích về quá trình kiểm nghiệm nấm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần sự hỗ trợ trong việc kiểm nghiệm sản phẩm của mình, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp tư vấn miễn phí và hỗ trợ cho quý doanh nghiệp.