Mẫu bản tự công bố chất lượng sản phẩm

Mẫu bản tự công bố chất lượng sản phẩm là hồ sơ bắt buộc khi muốn tự công bố sản phẩm , bản tự công bố phải thực hiện bằng tiếng Việt , trường hợp bản tự công bố ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Trong bài viết này , congbosanpham.com.vn sẽ hướng dẫn cho quý doanh nghiệp mẫu bản tự công bố sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

bản tự công bố chất lượng sản phẩm , bản mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm , mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm , tự công bố chất lượng sản phẩm , công bố chất lượng sản phẩm , hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm , hồ sơ tự công bố , mẫu hồ sơ tự công bố
Hướng dẫn thủ tục tự công bố chất lượng sản phẩm

1. Tự công bố sản phẩm là gì ?

Tự công bố sản phẩm là hình thức doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng sản phẩm của mình. Qúy doanh nghiệp chỉ cần đăng tải thông tin về hồ sơ tự công bố sản phẩm lên cổng thông tin điện tử tại cơ quan đó;

2. Tự công bố sản phẩm căn cứ vào đâu?

– Tự công bố sản phẩm sẽ căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật An toàn thực phẩm, quy định này ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 2018

– Căn cứ theo nghị định mới nhất, Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoặc nhập khẩu sản phẩm thuộc nhóm tự công bố; phải thực hiện tự công bố sản phẩm.

3. Mẫu bản tự công bố chất lượng sản phẩm theo nghị định 15/2018/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: ………………………

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại:      (028) ………………………..            Fax:  (028)……………………

E-mail: ……………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………..

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  …………………………..

Ngày cấp: ……………………..

Nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………..

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm:………………………………….

2. Thành phần:…………………………………………………………..

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:……………………………………………………..

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Mu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số….; hoặc
– Thông tư của các bộ, ngành; hoặc
– Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc
– Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc
– Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc
– Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

 

                                                                                              Ngày….. tháng ….. năm…..

                                                                                           ĐẠI ĐIỆN TỔ CHỨC CÁ NHÂN

                                                                                          (Ký tên , đóng dấu)

 

 

bản tự công bố chất lượng sản phẩm , bản mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm , mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm , tự công bố chất lượng sản phẩm , công bố chất lượng sản phẩm , hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm , hồ sơ tự công bố , mẫu hồ sơ tự công bố
Doanh nghiệp cần điền chính xác từng thông tin trong bản tự công bố

4. Hướng dẫn cách điền vào bản mẫu tự công bố chất lượng sản phẩm chi tiết nhất

4.1 Phần điền thông tin tổ chức , cá nhân tự công bố sản phẩm

– Nội dung này thì rất đơn giản , quý doanh nghiệp chỉ cần điền thông tin theo thứ tự như sau:

+ Tên tổ chức, cá nhân: Ghi chính xác tên loại hình mà quý doanh nghiệp đang kinh doanh

+ Địa chỉ: Ghi địa chỉ đặt tai trụ sở chính của quý doanh nghiệp

+ Điện thoại:

+ E-mail:

+ Mã số doanh nghiệp: Ghi chính xác mã số được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký giấy phép kinh doanh của quý doanh nghiệp

+ Thông tin về giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Ghi số giấy , ngày cấp , nơi cấp ( đối với cơ sở doanh nghiệp thuộc đối tượng cấp giấy phép này )

4.2 Phần điền thông tin về sản phẩm

– Đây là phần điền thông tin rất quan trọng thể hiện chất lượng của sản phẩm khi tự công bố sản phẩm , vì vậy quý doanh nghiệp cần ghi chính xác và đầy đủ thông tin trong phần này

+ Tên sản phẩm : toàn bộ hồ sơ phải thống nhất về tên sản phẩm , nhưng quý doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ ngày sản xuất và ngày sản phẩm hết hạn sử dụng

+ Thành phần: Điền tất cả nguyên liệu trong quá trình chế biến , nếu nguyên liệu là phẩm màu thực phẩm ,  và các loại phụ gia thực phẩm , thì phải có hồ sơ chứng minh rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ.

+ Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không có quy định về thời gian sử dụng sản phẩm

+ Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Qúy doanh nghiệp cần công khai bao gói và chất lượng sản phẩm đúng với thực tế sản xuất

– Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm ( đối với những doanh nghiệp thuê cơ sở sản xuất) thì phải cần ghi rõ ràng tên và địa chỉ cơ sở sản xuất để cơ quan nhà nước dễ dàng kiểm soát . Tên cơ sở thuê sản xuất cũng ghi tương tự như về thông tin sản xuất

4.3 Phần Mẫu nhãn sản phẩm

Đây cũng phần quan trọng không kém , thông tin thể hiện trên nhãn sản phẩm thường là thành phần sản phẩm , tên sản phẩm , tên thương hiệu , hướng dẫn cách bảo quản , hướng dẫn sử dụng, … được biểu thị bằng từ ngữ hoặc hình in, … Các sản phẩm sẽ có cách thể hiện trên nhãn sản phẩm sẽ không giống nhau

4.4 Phần điền yêu cầu về an toàn thực phẩm

– Cần ghi đúng thông tin về phần này . Trước tiên quý doanh nghiệp cần thiết lập các quy chuẩn kỹ thuật đúng với bản chất của từng loại sản phẩm , các quy chuẩn này có thể Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ,thông tư của bộ hoặc ngành , Quy chuẩn kỹ thuật địa phương

– Những sản phẩm khác nhau sẽ đối chiếu theo những cách khác nhau vì thế quý doanh nghiệp phải xác định  đúng loại quy chuẩn.

– Tiếp theo là đối chiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm với giới hạn của Quy chuẩn; kiểm tra xem sản phẩm có đạt yêu cầu hay không;

– Điền thông tin chính xác tên và số Quy chuẩn.

=> Tóm lại , để thực hiện đúng bản tự công bố sản phẩm thì quý doanh nghiệp phải hiểu rõ về sản phẩm của mình , Nắm rõ các văn bản về pháp luật hiện hành liên quan đến tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên vẩn còn một số bước về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thì quý doanh nghiệp cần sự hổ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền . Để tiết kiệm thời gian hơn để thực hiện bản tự công bố sản phẩm quý doanh nghiệp có thể nhờ đến bên dịch vụ công bố sản phẩm

Để tải mẫu bản tự công bố sản phẩm : Mẫu tự  công bố sản phẩm Mẫu số 1 nghị định 15

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm Công Bố Sản Phẩm

  • Được tư vấn  thân thiện , nhiệt tình và chuyên nghiệp trong công việc. Chuyên viên kỹ thuật am hiểu pháp luật , làm việc nhanh gọn
  • Hổ trợ khách hàng làm hồ sơ tận tình từ A đến Z cho đến khi có kết quả ,chỉ  báo giá 01 lần và không phát sinh phí trong quá trình làm việc.
  • Kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp cách kiểm tra thông tin tự công bố trên website điện tử;
  •  Theo dõi hồ sơ công bố sản phẩm đã nộp cho đến khi hồ sơ được cơ quan đăng tải lên hệ thống website
  •  Hoàn tất dịch vụ công bố sản phẩm và hỗ trợ pháp lý về sau cho doanh nghiệp
  • Về dịch vụ : chúng tôi cung cấp các dịch vụ có liên quan đến thực phẩm , công bố sản phẩm như : kiểm nghiệm , tự công bố sản phẩm , đăng ký thành lập doanh nghiệp , đăng ký mã số mã vạch , xin giấy chứng nhận HACCP , dịch thuật công chứng , ISO 22000 …
  • Cam kết với khách hàng về chất lượng dịch : thời gian làm hồ sơ nhanh , chi phí hợp lý , đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.
Liên hệ
icon_tel@2x.png
Tư vấn miễn phí
Hotline: 093.111.9336
Thời gian làm việc
Thứ 2 - 7: 8:00 - 18:00
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews