Lai Châu : Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯVSATP ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm  về việc “Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021”. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 565/KH-BCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.

Căn cứ vào kế hoạch của Ban  Chỉ đạo liên ngành  về vệ sinh an toàn thực phẩm , tại tuyến tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra theo định số 16/QĐ-SYT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về  an toàn thực phẩm trong tết Nguyên đán  Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021,.với thành phần Ngành Y tế chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng gồm: lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, sở Nông nghiệp, sở Công thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  tiến hành kiểm tra các cơ sở thực phẩm đặc biệt là các cơ sở cung cấp các mặt hàng thiết yếu trong dịp tết.

Cùng với công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh tại địa phương thông qua các cơ quan báo chí  phát thanh, truyền hình đưa tin bài, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Tại tuyến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn sau khi Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh tỉnh triển khai kế hoạch số 565/KH-BCĐLNVSATTP ngày 25/12/2020 về việc  “Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021”. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền về các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn quản lý.