Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa

Ngày 09/12/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa (sau đây gọi là “Nghị định 111”) có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa
Nghị định 111/2021/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa

Điểm mới của Nghị định 111/2021/NĐ-CP

Theo đó, quy định nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa đối với từng nhóm hàng hóa cụ thể, đơn cử như:

Đối với các loại hàng hóa đang lưu thông tại Việt Nam thì nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt:

  • Nhãn hàng hóa đang lưu thông trên thị trường Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng Việt: (i) tên hàng hóa; (ii) tên và đỉa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; (iii) xuất xứ hàng hóa; và (iv) một số nội dung bắt buộc khác tùy theo tính chất của mỗi loại hàng hóa theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này. Chẳng hạn, với nhóm hàng hóa lương thực bắt buộc phải có các nội dung như định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo (nếu có). Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam cũng bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan: (i) tên hàng hóa; (ii) xuất xứ hàng hóa; (iii) tên hoặc viết tắt của tổ chức/cá nhân sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa đó ở nước ngoài.
  • Xuất xứ hàng hóa trên nhãn do tổ chức/cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu tự xác định cũng như ghi xuất xứ hàng hóa và thể hiện bằng các cụm từ: “sản xuất tại”, “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ”, “sản xuất bởi”. Nếu không xác định được xuất xứ thì ghi tên nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa và thể hiện bằng các cụm từ “lắp ráp tại”, “đóng chai tại”, “phối trộn tại”, “hoàn tất tại”, “đóng gói tại”, “dán nhãn tại”.
  • Đối với tổ chức/cá nhân sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa, trên nhãn hàng hóa cần thể hiện rõ tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân sản xuất và tổ chức/cá nhân nhập khẩu hàng hóa đó.

Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 43/2017/NĐ-CP;

– Các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định 111/2021 cũng quy định các nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu.

(Nghị định 43/2017 chỉ quy định chung về nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa).

Thời gian có hiệu lực

Nghị định 111/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Tải toàn bộ nghị định tại đây

Trong quá trình làm hồ sơ công bố sản phẩm, nếu có khó khăn hoặc cần kiểm tra thông tin nhãn đúng với quy định, hoặc bạn đang có nhu cầu làm tự công bố sản phẩm trọn gói, vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Liên hệ
icon_tel@2x.png
Tư vấn miễn phí
Hotline: 093.111.9336
Thời gian làm việc
Thứ 2 - 7: 8:00 - 18:00