Hưng Yên kiểm tra Tháng hành động vì ATTP năm 2021 và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐVSATTP ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021;

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã thành lập 01 Đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh; 01 Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng bình, chai, nước đá và lấy mẫu đối với nước dùng làm nguyên liệu chế vào bánh canh, bún, phở để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (ăn sáng).

Đối với các bếp ăn tập, trong quá trình kiểm tra tập trung vào một số nội dung trọng điểm như: Điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, con người, điều kiện vệ ính quá trình sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, gia vị, phụ gia thực phẩm sử dụng hàng ngày. Giám sát các biện pháp chuẩn bị cho phòng chống dịch Covid-19. Giám sát, đánh giá nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, nguyên liệu, gia vị, phụ gia thực phẩm sử dụng tại các bếp ăn tập thể trong 6 tháng cuối năm 2020.

– Thực hiện lấy mẫu để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm đối với nước dùng làm nguyên liệu chế vào bánh canh, bún, phở…, tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn sáng (lấy 20 mẫu), thời gian bắt đầu từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút, hàng ngày.

– Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng bình, chai, nước đá thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm. Đối với các cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, đoàn đã hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.