Long An: Tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2020 và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021; Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Sáng ngày 14/4/2021 vừa qua, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021; Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tuyến tỉnh là thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm, tại 15 điểm cầu tuyến huyện là các thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.

Ông Đoàn Thanh Chiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Tổ trưởng Tổ giúp việc báo cáo công tác an toàn thực phẩm năm 2021

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2021; Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận đại diện của Sở Công Thương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên đoàn lao động tỉnh; Cục Quản lý thị trường. Và một số huyện nêu ra những khó khăn, thuận lợi. Các báo cáo tham luận đã đề xuất kiến nghị công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tới.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp:

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp tốt hơn giữa các sở, ngành, chính quyền các cấp theo Quy chế phối hợp ban hành tại Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh. Và tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh; Thực hiện công tác truyền thông chú ý thời điểm tuyên truyền và đối tượng thực hiện để truyền thông đảm bảo hiệu quả; Ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ thông tin về an toàn thực phẩm; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đánh giá đúng thực chất, thực trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Kiểm tra chặt các cơ sở chế biến trước khi sản phẩm lưu thông thị trường và kiên quyết xử phạt nghiêm những cơ sở vi phạm tại địa phương, công khai các cơ sở vi phạm trên những phương tiện thông tin đại chúng; Chính quyền các cấp và các sở, ngành tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho công nhân./.(Chi cục ATVSTP Long An).