Danh sách 400 chất phụ gia, hóa chất được phép sử dụng trong thực phẩm

Tên tài liệu

Thông tư số 27/2012/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Số hiệu 27/2012/TT-BYT
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Ngày phát hành 30/11/2012
Loại văn bản Thông tư

Thông tư số 27/2012/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm cho các cán bộ từ cơ quan quản lý trên toàn quốc từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp.

Thông tư số 27/2012/TT-BYT là văn bản được quản lý bởi Bộ Y tế nhằm đáp ứng công tác quản lý nhà nước đối với việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm hiện nay. Nội dung chính của Thông tư 27 này quy định yêu cầu quản lý đối với sản phẩm phụ gia thực phẩm; Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

chất phụ gia, hóa chất được phép sử dụng

Trên cơ sở các dữ liệu nghiên cứu của Ủy ban chuyên gia Quốc tế về Phụ gia thực phẩm (viết tắt là JECFA) về tính an toàn và danh sách các chất phụ thực phẩm thuộc Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế CODEX ban hành năm 2012, trong Thông tư 27 Bộ Y tế mở rộng danh sách phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm lên đến 400 chất (nhiều hơn 125 chất  so với theo danh mục cho phép ban hành kèm Quyết định 3742/2001/QĐ-BYT).

Đặc biệt, trong danh sách đó có một số chất thuộc các nhóm phụ gia thông dụng, trước đây không thuộc danh mục cho phép sử dụng của CODEX và Việt Nam, nhưng đến nay đã được CODEX cho phép và các ngày càng nhiều được các quốc gia chấp thuận cho phép sử dụng như: Phẩm màu (Bạc, Vàng, Beet red, Lycopen, Parika oleoresin…); Chất ngọt tổng hợp (Alitam, Thaumatin,Neotam,Cyclamat, Maltitol, Lactitol, Steviol glycosid…); Chất điều vị (Các muối của Acid guanilic, Acid inosinic…).

Về giới hạn tối đa đối với các chất phụ gia trong các sản phẩm thực phẩm, Theo thông tư 27 quy định giới hạn tối đa các phụ gia thực phẩm trong các nhóm sản phẩm thực phẩm. Những sản phẩm thực phẩm được ghép nhóm chuẩn theo thông lệ quốc tế do CODEX quy định, được mã hóa. Trên cơ sở đó, các tổ chức, cá nhân sẽ quyết định lựa chọn mức sử dụng phụ gia trong quá trình sản xuất chế biến.

Tải xuống
Thông tư số 27/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews