Các bước đăng ký công bố sản phẩm đơn giản nhất

Đăng ký công bố sản phẩm là thủ tục bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm đặc biệt được nhà nước quy định trước khi đưa sản phẩm vào lưu hành tự do trong thị trường, thủ tục này bao gồm cả sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Vậy thủ tục đăng ký công bố sản phẩm ra sao? có những lưu ý gì? hãy cùng theo dõi tiếp nhé.

Các bước đăng ký công bố sản phẩm đơn giản nhất
Các bước đăng ký công bố sản phẩm đơn giản nhất

1. Các sản phẩm bắt buộc phải đăng kí công bố sản phẩm

Căn cứ theo điều 6 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện đăng ký công bố sản phẩm đối với các loại sản phẩm sau đây:

 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

2. Chuẩn bị hồ sơ đăng kí công bố sản phẩm

Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm bao gồm hai loại chính: hồ sơ cho sản phẩm trong nước và hồ sơ cho sản phẩm nhập khẩu. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp với loại sản phẩm mà mình muốn đăng ký

2.1 Hồ sơ đăng kí công bố sản phẩm trong nước

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu quy định
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm ( còn hiệu lực trong 12 tháng )
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố ( Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Nhãn sản phẩm

2.2 Hồ sơ đăng kí công bố sản phẩm nhập khẩu

 • Bản công bố sản phẩm theo mẫu quy định
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm ( còn hiệu lực trong 12 tháng )
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố ( Bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân)
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Nhãn sản phẩm
giấy phép đăng kí công bố sản phẩm
giấy phép đăng kí công bố sản phẩm

3. Các bước thực hiện đăng ký công bố sản phẩm

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm

– Các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu điện, hoặc trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm sẽ phụ thuộc vào loại sản phẩm mà doanh nghiệp muốn đăng ký, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

+ Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

+ Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

Bước 2: Xử lý hồ sơ đăng ký

– Cơ quan có thẩm quyền tiến hành đánh giá hồ sơ đăng ký trong khoảng thời gian cụ thể.

– Đối với hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa được liệt kê trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không phù hợp với đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, quá trình này sẽ được tiến hành trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

– Đối với hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quá trình xác nhận sẽ diễn ra trong thời hạn 21 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Liên hiện tư vấn dịch vụ Công bố sản phẩm phẩm mỹ phẩm nhanh chóng

4. Những lưu ý khi doanh nghiệp thực hiện đăng kí công bố sản phẩm

– Tất cả các tài liệu trong hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm cần được viết bằng tiếng Việt. Nếu có tài liệu bằng ngôn ngữ khác, thì cần được dịch sang tiếng Việt và phải có công chứng. Tài liệu cần còn hiệu lực vào thời điểm nộp hồ sơ

– Nếu doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

 – Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức,cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm, thì chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mà doanh nghiệp đã lựa chọn (trừ các sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký, các lần đăng ký tiếp theo cũng phải thực hiện tại cơ quan đã lựa chọn.

– Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức hoặc cá nhân, hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cho yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần.

– Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thẩm định hồ sơ và phản hồi bằng văn bản. Sau 90 ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung, nếu tổ chức hoặc cá nhân không tiến hành sửa đổi, bổ sung, thì hồ sơ sẽ không còn giá trị.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên và sản phẩm của tổ chức hoặc cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm

Dịch vụ đăng kí công bố sản phẩm NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC tại congbosanpham.com.vn

5. Dịch vụ đăng kí công bố sản phẩm NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC tại congbosanpham.com.vn

Để đảm bảo quá trình đăng kí bản công bố sản phẩm của quý doanh nghiệp được diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả, việc sử dụng dịch vụ công bố từ một đối tác uy tín là một lựa chọn thông minh cho doanh nghiệp. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ tại congbosanpham.com.vn, một đơn vị đáng tin cậy và kinh nghiệm trong lĩnh vực này

✔ Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và quy trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến cho quý doanh nghiệp dịch vụ chất lượng tốt nhất​

✔ Chúng tôi không chỉ tư vấn mà còn cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất đến quý khách hàng. Hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ liên quan đến dịch vụ mà quý khách đang thực hiện.​

Thời gian thực hiện đăng kí công bố sản phẩm tại congbosanpham.com.vn:

Kiểm nghiệm: Từ 03 – 07 ngày làm việc ( tùy theo chỉ tiêu có thể nhanh hoặc chậm)

Đăng kí công bố : từ 03 – 05 ngày ( có thể nhanh hơn)

=> Quy trình chi tiết thực hiện dịch vụ đăng kí công bố sản phẩm của chúng tôi tại đây.

Liên hệ
icon_tel@2x.png
Tư vấn miễn phí
Hotline: 093.111.9336
Thời gian làm việc
Thứ 2 - 7: 8:00 - 18:00
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews