Bình Định: Kiểm tra chuyên ngành tại bếp ăn tập thể các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ ngày 23/3/2021 đến ngày 31/3/2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định đã tiến hành kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, Chi cục ATVSTP kết hợp tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra 23 cơ sở có tổ chức bếp ăn tập thể, kết quả, hầu hết các cơ sở có tổ chức bếp ăn đã quan tâm đầu tư cho các bếp ăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và con người nhằm đảm bảo cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra. Ngoài ra, các cơ sở đã thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bếp ăn tập thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: Yêu cầu người lao động đeo khẩu trang khi tham gia chế biến thực phẩm, trang bị nước sát khuẩn tay tại phòng ăn, bố trí nhiều giờ ăn khác nhau cho người lao động, bố trí chỗ ngồi cách xa nhau./.