Bắc Kạn: Kết quả xét nghiệm mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu đối với vi rút SARS-CoV2

Thực hiện công văn số 2962/ATTP-NĐTP ngày 22/12/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2; Kế hoạch số 96/KH – SYT ngày 12/01/2021 của Sở Y tế về Kế hoạch lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm động lạnh nhập khẩu để xét nghiệm vi rút SARS-CoV2. Đoàn do Bác sĩ Cao Thị Thu Ngân, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bắc Kạn làm trưởng đoàn phố hợp với đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản và Sở Công thương tham gia đoàn lấy mẫu.

 Hình anh: Đoàn lấy mẫu tại cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh nhập khẩu

Theo đó, Đoàn tiến hành lấy 30 mẫu trên bề mặt bao bì sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm có kinh doanh thực phẩm đông lạnh nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quy trình lấy mẫu tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế tại thông tư 14/2011/TT-BYT ngày 1/4/2011 và tiêu chuẩn Việt Nam 81029:2019 về phương pháp lấy mẫu bề mặt để xét nghiệm vi sinh vật. Các mẫu được bảo quản và vận chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn để xét nghiệm. Kết quả tổng số mẫu 30/30 mẫu âm tính với vi rút SARS-CoV2.