Cà Mau : Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(Đoàn kiểm tra liên nghành triển khai kế hoạch )

Thực hiện kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯVSATP ngày 21/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm  về việc “Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021”.

(Kiểm tra hàng công nghệ thực phẩm tại các doanh nghiệp)

Ngày 20/01/2021 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau tổ chức họp triển khai kế hoạch và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Tân Sửu năm 2021.Với thành phần Ngành Y tế chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng gồm: lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, sở Nông nghiệp, sở Công thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan báo đài …

Cùng với công tác kiểm tra, các nội dung tuyên truyền đã được đẩy mạnh tại địa phương thông qua các cơ quan báo chí  phát thanh, truyền hình liên tục đưa tin bài, tuyên truyền về công tác an toàn thực phẩm.

Các tổ chức đoàn thể như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân cũng tích cực phát huy vai trò vận động, tuyên truyền  sản xuất kinh doanh tiêu dùng thực phẩm an toàn.

(Các mặt hàng nước giải khát được kiểm tra trước khi phục vụ Tết Nguyên đán)

Tại tuyến huyện, xã, phường, thị trấn sau khi Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh tỉnh triển khai kế hoạch số 96/KH-BCĐLNVSATTP ngày 31/12/2020 về việc  “Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021”. Mỗi địa phương đã xây dựng, triển khai và thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền về các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán trên địa bàn quản lý./.