Sơn La Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-ATTP ngày 22/3/2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm do Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 19 cơ sở trên địa bàn huyện Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ  (huyện Yên Châu kiểm tra 08 cơ sở; huyện Mộc Châu kiểm tra 08 cơ sở; huyện Vân Hồ kiểm tra 03 cơ sở). Kết quả có 18 cơ sở thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; 01 cơ sở chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh. Đoàn kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, bằng hình thức phạt tiền với số tiền là 4.000.000 (Bốn triệu đồng chẵn). Đoàn kiểm tra đã lấy 53 mẫu thực phẩm xét nghiệm nhanh kết quả 52/53 mẫu đều đạt các chỉ tiêu hóa lý, 01 mẫu không đạt.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm kiểm tra Bếp ăn tập thể Trường học

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn huyện Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ cho thấy: 18/19 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm: Có đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm; các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con người, nguồn nước, nguyên liệu thực phẩm đảm bảo; thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu đúng theo quy định.

Đoàn kiểm tra kiến nghị với Trung tâm Y tế các huyện:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến thức về an toàn thực phẩm; phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trên địa bàn huyện.

– Tăng cường công tác hậu kiểm, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Thường xuyên rà soát thống kê cập nhật để quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn.