Hướng dẫn thủ tục tự công bố hợp quy mới nhất 2023

Đối với doanh nghiệp thì việc công bố hợp quytự công bố hợp quy là một vấn đề quan trọng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường và đến tay người tiêu dùng . Đây là bước không thể thiếu để các sản phẩm của doanh nghiệp được hợp pháp trên thị trường. Trong bài viết này Congbosanpham.com.vn sẽ hướng dẫn và cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng về thủ tục tự công bố hợp quy , giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn về các thông tin cần thiết để dễ dàng thực hiện theo quy định của pháp luật ban hành. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi xem qua những nội dung dưới đây!

tự công bố hợp quy , hồ sơ tự công bố hợp quy , thủ tục tự công bố hợp quy , công bố hợp quy , hồ sơ công bố hợp quy , làm sao để công bố hơp quy , cách tự công bố hợp quy , alo công bố sản phẩm , công bố sản phẩm , tư vấn công bố sản phẩm, tự công bố hợp quy cho sản phẩm hàng hóa , công bố hợp quy như thế nào
Tư vấn làm thủ tục công bố hợp quy chính xác và nhanh nhất

1. Công bố hợp quy là gì ?

Công bố hợp quy là việc tổ chức , cá nhân tự công bố sản phẩm , hàng hóa, dịch vụ , môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Quy chuẩn kỹ thuật quy định về mức giới hạn đặc tính của kỹ thuật và yêu cầu quản lý của sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ , đối tượng , môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội cần phải tuân thủ để đảm bảo an toàn vệ sinh , sức khỏe con người , động vật và thực vật , môi trường , đảm bảo lợi ích của quốc gia , quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu khác.

 •  Đối tượng công bố hợp quy là sản phẩm ,hàng hóa, dịch vụ , môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành , Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật , đánh sự mức độ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.
 •  Giấy chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 •  Việc công bố hợp quy sẽ giúp cho sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ ở thị trường trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo an toàn cho sản phẩm,  và cho sức khỏe của người tiêu dùng, tao dựng niềm tin cho doanh nghiệp từ đó nâng cao uy tín thương hiệu trên thị trường.

2. Danh mục sản phẩm công bố hợp quy

– Sản phẩm buộc phải công bố hợp quy là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nằm trong quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ quản lý ngành hay được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Cụ thể, các đối tượng nằm trong quy chuẩn kỹ thuật là những sản phẩm có khả năng gây mất an toàn, hàng hóa; có liên quan đến an toàn sức khỏe và môi trường,  bắt buộc phải công bố hợp quy.

– Thông thường nếu muốn chúng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp cần phải đánh giá sự phù hợp giữa đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật với đặc tính kỹ thuật, các yêu cầu quản lý trong quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

3. Hồ sơ tự công bố hợp quy

Tổ chức , cá nhân công bố hợp quy gồm 2 bộ hồ sơ công bố hợp quy  , trong đó có 1 bộ nộp trực tiếp hoặc gữi qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 1 bộ hồ sơ giữ tại tổ chức , cá nhân , thành phần hồ sơ tự công bố hợp quy gồm:

a. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sản phẩm của tổ chức , cá nhân sản xuất kinh doanh ( bên thứ nhất)

Bản tự công bố hợp quy  ( theo mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại phụ lục 3 thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

 Báo cáo tự đánh giá  sản phẩm gồm các thông tin sau:

– Tên tổ chức, cá nhân; số điện thoai , fax ,địa chỉ;

– Tên sản phẩm, hàng hóa;

– Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật;

– Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật;

– Cam kết về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá.

=> Báo cáo tự đánh giá dựa theo kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa theo kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.

b. Trường hợp công bố hợp quy dựa theo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

a) Bản tự công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư này);

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân”.

Mẫu giấy chứng nhân hợp quy
Mẫu giấy chứng nhân hợp quy

4. Những lưu ý khi khi tiến hành tự công bố hợp quy

a. Trường hợp công bố hợp quy dựa vào kết quả đánh giá

Đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước

-Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tự công bố hợp quy theo quy định cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa theo kết quả tự đánh giá của tổ chức , cá nhân

-Sau khi nộp hồ sơ tự công bố hợp quy tại  cơ quan chuyên ngành thì tổ chức cá nhân sẽ được phép lưu thông hàng hóa

Đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất ngoài nước 

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau:

 •  Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, số điện thoại, tên hàng hóa, nhãn hiệu, đặc tính kỹ thuật, xuất xứ, nhà sản xuất, thời gian nhập khẩu , cửa nhập khẩu, hợp đồng , số lượng , khối lượng, danh mục hàng hóa , hóa đơn sản phẩm, tờ khai hàng hóa nhập khẩu , vận đơn, số hiệu quy chuẩn kỹ thuật, vận đơn, cam kết về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố và chịu hoàn toàn trước pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa

– Trong thời gian là 1 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân;

– Tổ chức, cá nhân phải nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

– Trong thời gian là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành.

– Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận và đánh giá tại nước xuất khẩu, và trong thời gian là 3 ngày làm việc kể từ ngày thông quan. Tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành.

=> Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cho cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc thực hiện xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

b. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được công nhận ( viết tắt là tổ chức chứng nhận)

Đối với sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong nước

– Tổ chức,cá nhân phải nộp hồ sơ tự công bố hợp quy theo quy định cho cơ quan chuyên ngành để công bố hợp quy dựa theo kết quả tự đánh của tổ chức , cá nhân

– Sau khi nộp hồ sơ tự công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành thì tổ chức cá nhân sẽ được phép lưu thông hàng hóa

Đối với sản phẩm hàng hóa được sản xuất ngoài nước 

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau

 •  Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, địa chỉ, số điện thoại, tên hàng hóa, nhãn hiệu ,kiểu loại, đặc tính kỹ thuật , xuất xứ, nhà sản xuất, thời gian nhập khẩu, cửa nhập khẩu, hợp đồng , số lượng , khối lượng, danh mục hàng hóa , hóa đơn sản phẩm , tờ khai hàng hóa nhập khẩu , vận đơn , số hiệu quy chuẩn kỹ thuật, vận đơn , cam kết về chất lượng sản phẩm , hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật , tiêu chuẩn công bố và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa

– Trong thời gian là 1 ngày làm việc, cơ quan chuyên ngành xác nhận tổ chức, cá nhân đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của tổ chức, cá nhân;

– Tổ chức, cá nhân  phải nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

– Trong thời gian là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa. Tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành.

– Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu và trong thời gian là 3 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, tổ chức, cá nhân phải nộp bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan chuyên ngành.

=> Tổ chức, cá nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân phải kịp thời báo cáo cho cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức thực hiện việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

tự công bố hợp quy , hồ sơ tự công bố hợp quy , thủ tục tự công bố hợp quy , công bố hợp quy , hồ sơ công bố hợp quy , làm sao để công bố hơp quy , cách tự công bố hợp quy , alo công bố sản phẩm , công bố sản phẩm , tư ván công bố sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé!

c. Trường hợp công bố hợp quy dựa theo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định

Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước:

– Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ tự công bố hợp quy theo quy định, kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức và chứng nhận được chỉ định cho cơ quan chuyên ngành để được cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy;

– Sau khi nộp hồ sơ tự công bố hợp quy tại  cơ quan chuyên ngành thì tổ chức cá nhân sẽ được phép lưu thông hàng hóa

Đối với sản phẩm hàng hóa được sản xuất ngoài nước 

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu với các thông tin sau:

 •  Tên tổ chức , cá nhân nhập khẩu , địa chỉ , số điện thoại , tên hàng hóa , nhãn hiệu ,kiểu loại, đặc tính kỹ thuật , xuất xứ , nhà sản xuất , thời gian nhập khẩu , cửa nhập khẩu, hợp đồng , số lượng , khối lượng, danh mục hàng hóa , hóa đơn sản phẩm , tờ khai hàng hóa nhập khẩu , vận đơn , số hiệu quy chuẩn kỹ thuật, vận đơn , cam kết về chất lượng sản phẩm , hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật , tiêu chuẩn công bố và chịu hoàn toàn trước pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, kèm theo bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận được chỉ định;

– Cơ quan chuyên ngành sẽ cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

– Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nộp bản sao y bản chính, thông báo này cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

5.Thời gian thực hiện tự công bố hợp quy

Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định thì trong vòng thời hạn là 3  ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ( viết tắt là Chi cục) thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

– Sau thời hạn là 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy vẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định thì cơ quan chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

– Trường hợp hồ sơ đăng kýng bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ theo quy định , Chi cục ban hành thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

– Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

Về dịch vụ tại Congbosanpham.com.vn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn thực hiện thủ tục kiểm nghiệm, và công bố sản phẩm nhanh nhất, tiết kiệm nhất và đúng theo quy định của pháp luật. Chi tiết như sau:

  • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề về pháp lý và văn bản liên quan đến việc thực hiện công bố sản phẩm
  • Hỗ trợ từ A-Z rút ngắn được thời gian soạn hồ sơ và nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước
  • Tư vấn, tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm gia vị nhập khẩu giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí và thời gian nhận kết quả kiểm nghiệm nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Y Tế
  • Soạn hồ sơ công bố sản phẩm theo form mẫu chuẩn và nộp tại Sở Y Tế.
  • Chỉ  báo giá 01 lần và không phát sinh phí trong quá trình làm việc.
  • Thay doanh nghiệp theo dõi bản công bố sản phẩm trên Sở Y Tế.
  • Thay doanh nghiệp nhận bản công bố sản phẩm từ Sở và bàn giao cho doanh nghiệp ngay khi hoàn tất.
  • Về dịch vụ : chúng tôi cung cấp các dịch vụ có liên quan đến thực phẩm như : Đăng kí công bố sản phẩm, kiểm nghiệm , tự công bố sản phẩm , đăng ký thành lập doanh nghiệp , đăng ký mã số mã vạch , xin giấy chứng nhận HACCP , dịch thuật công chứng , ISO 22000 …
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Công Bố Sản Phẩm | congbosanpham.com.vn
Average rating:  
 0 reviews