Quảng Ngãi: Hỗ trợ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

Theo Kế hoạch số 6295/KH-UBND ngày 3/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2019 -2020 sẽ khuyến khích các cơ sở quy mô nhỏ, lẻ áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; 80% các cơ sở lớn quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như: GMP, HACCP, ISO 9001… Trong năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xem xét, lựa chọn Công Ty TNHH MTV Sản xuất Thương Mại D&K tổ chức bếp ăn tập thể và Công ty TNHH MTV Trâm Nam chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp để hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP.

 

Mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020. Trong thời gian thực hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, hướng dẫn các giải pháp nâng cấp các điều kiện về cơ sở như môi trường xung quanh, cải tạo nền nhà, trần nhà đảm bảo vệ sinh, hệ thống thoát thải của khu vực chế biến và phân chia thực phẩm đảm bảo kín; đảm bảo tách biệt giữa các khu vực sơ chế thực phẩm sống và chế biến, phân chia thực phẩm chín tránh lây nhiễm chéo; các thiết bị chiếu sáng có nắp chụp, dụng cụ chế biến của các khu được quy định màu sắc riêng …; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP cho toàn bộ người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và toàn bộ người quản lý an toàn thực phẩm của 02 doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc nắm bắt, tuân thủ và vận hành các quy định của hệ thống quản lý chất lượng HACCP đã áp dụng tại đơn vị.

Sau 03 tháng triển khai với sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan và hỗ trợ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 02 doanh nghiệp trên đã được công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert cấp Giấy chứng nhận HACCP đối với lĩnh vực bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn sẵn.

Trước đó, trong năm 2019 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã hỗ trợ cho 04 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 10 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do ngành y tế quản lý đã áp dụng tiêu chuẩn HACCP.

Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP là rất cần thiết để ngăn ngừa một cách chủ động nguy cơ ô nhiễm trong quá trình chế biến thực phẩm nhằm tạo ra những thực phẩm an toàn, góp phần ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Chi cục ATVSTP tỉnh trao Giấy chứng nhận HACCP cho 02 doanh  nghiệp